Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 0906 320 647
Hotline: 0866744366

KẸP TRÊN NEWSTAR ZA10

Dùng để liên kết cánh cửa với cốt trên có thể là kẹp góc l hoặc kẹp đỉnh

Dùng để liên kết cánh cửa với cốt trên có thể là kẹp góc l hoặc kẹp đỉnh