Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 0906 320 647
Hotline: 0866744366

KẸP TRÊN VVP FT20

Kẹp trên VVP FT20 dùng liên kết cửa kính cường lực và trụ xoay kẹp góc L FT40, kẹp đỉnh FT30 hoặc Cốt trên AT

Kẹp trên VVP FT20 dùng liên kết cửa kính cường lực và trụ xoay kẹp góc L FT40, kẹp đỉnh FT30 hoặc Cốt trên AT