Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 0906 320 647
Hotline: 0866744366

KẸP KHÓA VVP FL50

Kẹp khóa vvp model FL50 dùng để khóa cửa đi bản lề sàn.

Kẹp khóa vvp model FL50 dùng để khóa cửa đi bản lề sàn. Điều đặc biệt là kẹp khóa chỉ khóa đơn lẻ từng cánh cửa đi với sàn nhà.