Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 0906 320 647
Hotline: 0866744366

KẸP ĐỈNH VVP FT30

Dùng cho cửa kính không có tấm fix bên hông và có fix trên

Dùng cho cửa kính không có tấm fix bên hông và có fix trên. Kẹp đỉnh hay kẹp ty là phần liên kết giữa kẹp trên và cố định với tường. kẹp ty dùng trong những trường hợp cửa đi có kích thước ngang vừa phải. Kính có thể sử dụng 8-12ly