Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 0906 320 647
Hotline: 0866744366

KẸP ĐỈNH NEWSTAR ZA30

Kẹp dùng để thay thế kẹp góc L trong trường hợp cửa chỉ có một tấm fix ở trên

Kẹp dùng để thay thế kẹp góc L trong trường hợp cửa chỉ có một tấm fix ở trên