Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 0906 320 647
Hotline: 0866744366

CỐT AT - CỐT TRÊN VVP

Cốt trên dùng để liên kiết kẹp trên và tường. trong trường hợp cửa bản lề sàn không có tấm fix nào

Cốt trên dùng để liên kiết kẹp trên và tường. Trong trường hợp cửa bản lề sàn không có tấm fix nào